fotoalbum

In het fotoalbum zijn foto's geplaatst wat er zoal bij komt kijken voordat de kippen op een show worden tentoongesteld.

De voorbereiding begint met het enkele keren laten wennen om in een kleine kooi te zitten tijdens de show.

Enkele dagen voor de show worden meestal alleen de poten gewassen, maar bij enkele kippen (meestal de lichtere kleuren) als het nodig is de gehele kip.

Na het wassen volgt het drogen van de kippen, om dit vlot te laten verlopen wordt hiervoor een hulpmiddel gebruikt.